H1.ARC.Psykologi Laukka

Organisation: H1.ARC

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Psykologi Laukka, 171 77 Stockholm

Anställda

Andrea Aejmelaeus-Lindström amanuens
Bárbara Avelar Pereira biträdande lektor
Lars Bäckman professor
Ingrid Ekström biträdande lektor
Benjamin Garzon Anknuten till Forskning
Tobias Granwald doktorand
Marc Guitart-Masip senior forskare
Erika Jonsson Laukka lektor
Martin Lövdén Anknuten till Forskning
Jonna Nilsson Anknuten till Forskning
Martin Nilsson forskningsassistent
Gaia Olivo Anknuten till Forskning
Javier Oltra postdoktor
Goran Papenberg senior forskare
Robert Ruane forskningsassistent
Frida Smids forskningsassistent
Andreja Speh Anknuten till Forskning
Stepan Wenke forskningsassistent