H1.ARC.Psykologi Laukka

Organisation: H1.ARC

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Psykologi Laukka, 171 77 Stockholm

Anställda

Andrea Aejmelaeus-Lindström amanuens
Yvonne Brehmer Anknuten till Forskning
Ingrid Ekström postdoktor
Benjamin Garzon Anknuten till Forskning
Erika Jonsson Laukka lektor
Martin Lövdén Anknuten till Forskning
Jonna Nilsson Anknuten till Forskning
Emil Norrman forskningsassistent
Gaia Olivo Anknuten till Forskning
Andreja Speh Anknuten till Forskning