H1.ARC.Socialgerontologi Fritzell

Organisation: H1.ARC

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Fritzell, 171 77 Stockholm

Anställda

Megan Doheny postdoktor
Malin Ericsson postdoktor
Stefan Fors forskare
Johan Fritzell professor
Ingemar Kåreholt senior forskare
Charlotta Nilsen Anknuten till Forskning
Johan Rehnberg postdoktor
Pär Schön senior forskningsspecialist
Louise Alexandra Sundberg Anknuten till Forskning
Olof Östergren Anknuten till Forskning