H1.Aging Research Center.Socialgerontologi Fritzell

Organisation: H1.Aging Research Center

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Aging Research Center Socialgerontologi Fritzell, 171 77 Stockholm

Anställda

Lena Dahlberg Anknuten till Forskning
Stefan Fors forskare
Johan Fritzell professor
Babak Hooshmand Anknuten till Forskning
Ingemar Kåreholt forskare
Alessandra Marengoni Anknuten till Forskning
Charlotta Nilsen Anknuten till Forskning
Johan Rehnberg postdoktor
Pär Schön forskarassistent
Louise Sundberg doktorand