H1.Aging Research Center.Socialgerontologi Fritzell

Organisation: H1.Aging Research Center

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Aging Research Center Socialgerontologi Fritzell, 171 77 Stockholm

Anställda

Neda Agahi forskare
Erika Augustsson forskningsassistent
Harpa Sif Eyjólfsdóttir doktorand
Stefan Fors forskare
Johan Fritzell professor
Josephine Heap forskningssamordnare
Ingemar Kåreholt forskare
Carin Lennartsson lektor
Janne Agerholm lektor, biträdande
Johan Rehnberg postdoktor
Pär Schön forskarassistent
Louise Sundberg doktorand
Isabelle Von Saenger doktorand
Olof Östergren postdoktor