H1.ARC.Socialgerontologi Lennartsson

Organisation: H1.ARC

Postadress:

Anställda

Pernilla Siljehag Doktorand
Lena Dahlberg Anknuten till Forskning
Megan Doheny postdoktor
Harpa Sif Eyjólfsdóttir Anknuten till Forskning
Josephine Heap forskningssamordnare
Naima Kayser Leeoza amanuens
Carin Lennartsson lektor
Bettina Meinow Anknuten till Forskning
Janne Agerholm biträdande lektor
Robin Ramos Serrano forskningsassistent
Mikael Rostila Anknuten till Forskning
Daniëlle Smit forskningsassistent
Mats Thorslund Professor Emeritus/Emerita
Åsa Helena von Berens Anknuten till Undervisning/handledning
Isabelle Von Saenger doktorand
Josefin Wångdahl biträdande lektor