H1.ARC.Socialgerontologi Lennartsson

Organisation: H1.ARC

Postadress:

Anställda

Neda Agahi senior forskare
Erika Augustsson doktorand
Lena Dahlberg Anknuten till Forskning
Harpa Sif Eyjólfsdóttir postdoktor
Josephine Heap forskningssamordnare
Simon Helperin forskningsassistent
Naima Kayser Leeoza forskningsassistent
Susanne Kelfve Anknuten till Forskning
Carin Lennartsson lektor
Bettina Meinow Anknuten till Forskning
Mahwish Naseer Annan grund
Janne Agerholm biträdande lektor
Mats Thorslund Anknuten till Forskning
Isabelle Von Saenger doktorand
Josefin Wångdahl Anknuten till Forskning