K9.GPH.Möller

Organisation: K9.GPH

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Möller, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.GPH.Möller.Galanti

Anställda

Filip Andersson Doktorand
Dorien Tecla Beeres Anknuten till Forskning
Cristian Bortes Anknuten till Forskning
Shuchesmita Das Anknuten till Forskning
Karin Engström Anknuten till Forskning
Yvonne Forsell specialist
Rosaria Galanti Professor Emeritus/Emerita
Johanna Hoffsten Anknuten till Forskning
Fouad Jabri Doktorand
Imre Janszky Anknuten till Forskning
Nina Karnehed Anknuten till Forskning
Krisztina László Anknuten till Forskning
Yajun Liang senior forskare
Jette Möller lektor
Gisela Nyberg Anknuten till Forskning
Julia Ortmann Anknuten till Forskning
Basra Qazi forskningsassistent
Elena Raffetti biträdande lektor
Christian Philipp Rausch Anknuten till Forskning
M A Rifat Anknuten till Forskning
Jonas Samuelsson Anknuten till Forskning
Marie Skyving Doktorand
Jessica Spitzer Annan grund
Astrid Syvertsen forskningsassistent
Fen Yang Doktorand