K9.FHE.Möller

Organisation: K9.FHE

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 FHE Möller, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.FHE.Möller.Galanti

Anställda

Israa Ali Anknuten till Forskning
Susanne Andermo lektor, biträdande
Filip Andersson Doktorand
Dorien Tecla Beeres Anknuten till Forskning
Hua Chen doktorand
Jeanne Duchesne Anknuten till Forskning
Louise Ehrenberg Anknuten till Forskning
Karin Engström Anknuten till Forskning
Yvonne Forsell professor, adjungerad
Rosaria Galanti professor, adjungerad
Anders Hansen Anknuten till Forskning
Johanna Hoffsten Anknuten till Forskning
Hanna Hultin Anknuten till Forskning
Fouad Jabri Doktorand
Imre Janszky Anknuten till Forskning
Amal Khanolkar Anknuten till Forskning
Krisztina László projektsamordnare
Yajun Liang projektsamordnare
Henrik Lindholm Anknuten till Forskning
Min Luan Anknuten till Forskning
Alfredo Maposse Anknuten till Undervisning/handledning
Minjia Mo Extern stipendiat
Jette Möller lektor
Gisela Nyberg Anknuten till Forskning
Elena Raffetti Anknuten till Forskning
Christian Philipp Rausch Anknuten till Forskning
Ahmed Nabil Shaaban postdoktor
Marie Skyving Doktorand
Dang Wei Doktorand
Pimchanok Wennberg Anknuten till Forskning
Fen Yang Doktorand
Yang Zhao Anknuten till Forskning