K9.GPH.Möller

Organisation: K9.GPH

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Möller, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.GPH.Möller.Galanti

Anställda

Filip Andersson Doktorand
Dorien Tecla Beeres Anknuten till Forskning
Karin Engström Anknuten till Forskning
Tingting Feng Anknuten till Forskning
Franziska Fischer Anknuten till Forskning
Yvonne Forsell specialist
Rosaria Galanti Professor Emeritus/Emerita
Hanna Hultin Anknuten till Forskning
Fouad Jabri Doktorand
Imre Janszky Anknuten till Forskning
Nina Karnehed Anknuten till Forskning
Krisztina László Anknuten till Forskning
Yajun Liang projektsamordnare
Henrik Lindholm Anknuten till Forskning
Min Luan Anknuten till Forskning
Alfredo Maposse Anknuten till Forskning
Jette Möller lektor
Gisela Nyberg Anknuten till Forskning
Julia Ortmann Anknuten till Forskning
Basra Qazi Annan grund
Elena Raffetti Anknuten till Forskning
Christian Philipp Rausch Anknuten till Forskning
Jonas Samuelsson Anknuten till Forskning
Ahmed Nabil Shaaban postdoktor
Marie Skyving Doktorand
Benjamin Smart Annan grund
Fen Yang Doktorand