K9.GPH.Dalman

Organisation: K9.GPH

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Dalman, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.GPH.Dalman.Danielsson
K9.GPH.Dalman.Gardner
K9.GPH.Dalman.Hollander
K9.GPH.Dalman.Åhlén
K9.GPH.Dalman.Agardh

Anställda

Linnea Adolfsson Anknuten till Forskning
Emilie Agardh senior forskare
Raad Ali Mirza forskningsassistent
Peter Allebeck professor
Ewa Andersson Anknuten till Undervisning/handledning
Sven Andréasson adjungerad professor
Karima Assel projektledare
Ehlin Atterlöf Anknuten till Forskning
Carl Michael Baravelli Anknuten till Forskning
Michael Borgert Annan grund
Sven Bremberg Anknuten till Forskning
Liliana Carvajal Velez Doktorand
Shuyun Chen Doktorand
Henrik Dal Anknuten till Forskning
Christina Dalman professor/överläkare
Anna-Karin Danielsson senior forskare
Ulrika Ehrén Anknuten till Forskning
Sigrid Elfström doktorand
Sofia Falk Anknuten till Forskning
Pär Flodin forskningsspecialist
Renee Gardner senior forskare
Hans Gilljam Professor Emeritus/Emerita
Authia Gray Anknuten till Forskning
Ester Gubi Anknuten till Forskning
Mats Hallgren Anknuten till Forskning
Anna Hannus Annan grund
Joseph Hayes Anknuten till Forskning
Anna-Clara Hollander senior forskare
Albin Isaksson Doktorand
Beata Jablonska Paraszczak Anknuten till Forskning
Hanna Johans samordnare
Elsa Jonsson Stenberg Anknuten till Forskning
James Kirkbride Anknuten till Forskning
Malin Kärn Anknuten till Forskning
Sarah Ledden Anknuten till Forskning
Andreas Lundin Anknuten till Forskning
Hélio Manhica Anknuten till Forskning
Micaela Meregalli Anknuten till Undervisning/handledning
Vincent Mougin Anknuten till Forskning
Joseph Junior Muwonge Doktorand
Mohsen Naghavi Anknuten till Forskning
Maria Niemi senior forskningsspecialist
Jane Pinitsuwon Nilsson Anknuten till Forskning
Anna Ohlis Postdoktorala studier
Matthias Pierce Anknuten till Forskning
Rynaz Rabiee Anknuten till Forskning
Merle Roeren Anknuten till Forskning
Hugo Sjöqvist statistiker
Alma Sörberg Wallin Anknuten till Forskning
Sara Wallhed Finn adjungerad adjunkt
Lode Van Der Velde doktorand
Paul Welford doktorand
Peter Wennberg Anknuten till Forskning
Susanne Wicks Anknuten till Forskning
Sofia Von Post Annan grund
Kasra Zarei Doktorand
Johan Åhlén forskningsspecialist
Josefine Östh doktorand