K9.GPH.Dalman

Organisation: K9.GPH

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Dalman, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.GPH.Dalman.Danielsson
K9.GPH.Dalman.Gardner
K9.GPH.Dalman.Hollander
K9.GPH.Dalman.Åhlén
K9.GPH.Dalman.Agardh

Anställda

Linnea Adolfsson Anknuten till Forskning
Emilie Agardh senior forskare
Peter Allebeck professor
Sven Andreasson Professor Emeritus/Emerita
Karima Assel projektledare
Ehlin Atterlöf Anknuten till Forskning
Carl Michael Baravelli Anknuten till Forskning
Sven Bremberg Anknuten till Forskning
Mikaela Brodén forskningsassistent
Liliana Carvajal Velez Doktorand
Shuyun Chen doktorand
Henrik Dal Anknuten till Forskning
Christina Dalman professor/överläkare
Anna-Karin Danielsson senior forskare
Jennifer Dykxhoorn Anknuten till Forskning
Sigrid Elfström doktorand
Pär Flodin Anknuten till Forskning
Renee Gardner senior forskare
Hans Gilljam Professor Emeritus/Emerita
Authia Gray Anknuten till Forskning
Ester Gubi Anknuten till Forskning
Victoria Gunillasdotter Anknuten till Forskning
Sofie Gustafsson Anknuten till Forskning
Mats Hallgren senior forskare
Joseph Hayes Anknuten till Forskning
Anna-Clara Hollander senior forskare
Zakir Hossin postdoktor
Albin Isaksson Doktorand
Beata Jablonska Paraszczak Anknuten till Forskning
Hanna Johans samordnare
Emily Johansson Anknuten till Forskning
Elsa Jonsson Stenberg Anknuten till Forskning
James Kirkbride Anknuten till Forskning
Hanna Larsson Anknuten till Forskning
Sarah Ledden Anknuten till Forskning
Andreas Lundin Anknuten till Forskning
Hélio Manhica Anknuten till Forskning
Sara Maroufkhani Anknuten till Forskning
Isabelle Metelius psykolog
Vincent Mougin Anknuten till Forskning
Hanna Mulder projektsamordnare
Joseph Junior Muwonge Doktorand
Mohsen Naghavi Anknuten till Forskning
Runa Neely Anknuten till Forskning
Maria Niemi senior forskningsspecialist
Anna Ohlis Postdoktorala studier
Matthias Pierce Anknuten till Forskning
Nathalie Rich Anknuten till Forskning
Jonathan Rogers Anknuten till Forskning
Ahmed Nabil Shaaban postdoktor
Hugo Sjöqvist doktorand
Alma Sörberg Wallin Anknuten till Forskning
Sara Wallhed Finn adjungerad adjunkt
Lode Van Der Velde doktorand
Paul Welfordsson doktorand
Peter Wennberg Anknuten till Forskning
Susanne Wicks Anknuten till Forskning
Sarah Vigerland Postdoktorala studier
Charlotte Wilén Anknuten till Forskning
Kasra Zarei Doktorand
Johan Åhlén forskningsspecialist
Josefine Östh doktorand