Skip to main content

Organisation:

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 FHE Dalman, 171 77 Stockholm

Groups

K9.FHE.Dalman.Danielsson
K9.FHE.Dalman.Gardner
K9.FHE.Dalman.Hollander

Employees

Sara Wallhed Finn Postdoktorala studier
Hélio Manhica postdoktor
Emilie Agardh projektsamordnare
Martin Brynge doktorand
Rynaz Rabiee doktorand
Ilona Koupil professor, gäst
Maria Niemi forskarassistent
Mats Hallgren forskarassistent
Ester Gubi doktorand
Anna-Clara Hollander forskningssamordnare
Menghan Gao doktorand
Alicia Nevriana doktorand
Zakir Hossin doktorand
Andreas Lundin forskningssamordnare
Renee Gardner projektsamordnare
Magnus Johansson
Fredrik Upmark Annan grund
Christina Dalman professor/överläkare
Pär Flodin forskningsassistent
Syed Rahman postdoktor
Asgeir Helgason projektsamordnare
Vanessa Place forskningsassistent
Sven Andréasson professor, adjungerad
Peter Allebeck professor, senior
Inga Dora Sigfusdottir professor, gäst
Hanna Johans samordnare
Sofia Löfving statistiker
Josefine Östh forskningsassistent
Hugo Sjöqvist statistiker
Mengyu Fan Postdoktorala studier
Anna-Karin Danielsson forskarassistent
Amanda Waleh Åström Anknuten till Forskning