K9.GH.Stålsby Lundborg.Alfvén

Organisation: K9.GH.Stålsby Lundborg

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GH Stålsby Lundborg Alfvén, 171 77 Stockholm

Anställda

Tobias Alfvén lektor/specialistläkare
Bakare Ayobami Adebayo Doktorand
Kevin Baker Anknuten till Forskning
Tina Dempsey Doktorand
Annika Eklundh Doktorand
Anna-Theresia Ekman Doktorand
Birger Forsberg Anknuten till Forskning
Tjede Funk Anknuten till Forskning
Giulia Gaudenzi Anknuten till Forskning
Daniel Helldén Doktorand
Helena Hildenwall
Hampus Holmer postdoktor
Frida Kasteng doktorand-L
Carina King forskare
Karin Källander Anknuten till Forskning
Reza Rasti Doktorand
Mattias Schedwin Doktorand
Thi Thanh Hang Tran Doktorand