K9.GH.Stålsby Lundborg.von Schreeb

Organisation: K9.GH.Stålsby Lundborg

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GH Stålsby Lundborg von Schreeb, 171 77 Stockholm

Anställda

Nieves Amat Camacho Annan grund
Johanna Berg Doktorand
Anneli Eriksson projektledare
Martina Gustavsson doktorand
Märit Halmin Anknuten till Undervisning/handledning
Kristina Lennquist Montán Anknuten till Forskning
Arriana Michopoulou Anknuten till Undervisning/handledning
Maximilian Nerlander Anknuten till Forskning
Nobhojit Roy Anknuten till Forskning
Dell Saulnier Anknuten till Undervisning/handledning
Hannah Von Reding projektsamordnare
Johan Von Schreeb professor