K8.Central administration

Organisation: K8 Klinisk neurovetenskap

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Central administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K8.Central administration.HR
K8.Central administration.Ekonomienheten

Anställda

Joakim Airaxin ekonomichef
Ida Andersson ekonomihandläggare
Venus Azhary laboratoriesamordnare
Caroline Bergkrantz ekonomihandläggare
Veigabjörg Björgvinsson amanuens
Åsa Borglund utbildningshandläggare
Vendela Breeze HR-administratör
Christian Dalin IT-tekniker
Shlear Diliwi ekonomihandläggare
Karin Eriksson utbildningsadministratör
Biljana Falk ekonomiadministratör
Ann Hagerborn administratör
Ann-Sofie Haglund ekonomihandläggare
Mikaela Hernberg HR-administratör
Camilla Ingelborn HR-partner
Morten Jacobsen IT-samordnare
Elin Johansson HR-chef
Isak Keisu ekonomiadministratör
Björn Lovang ekonomihandläggare
Lena Lundin ekonomihandläggare
Forouzan Masoumian ekonomihandläggare
Mirkka Määttä Pescador studievägledare
Annika Pettersson utbildningshandläggare
Lisa Rister Walker HR-partner
Gullan Rydén ekonomihandläggare
Alexandre Beckman utbildningsadministratör
Karin Wallin Blomberg administrativ chef
Sara von Kauffmann arkivarie