K8.Central administration

Organisation: K8 Klinisk neurovetenskap

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Central administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K8.Central administration.HR
K8.Central administration.Ekonomienheten

Anställda

Joakim Airaxin ekonomichef
Sara Andersson arkivarie
Ida Andersson ekonomihandläggare
Caroline Bergkrantz ekonomihandläggare
Åsa Borglund utbildningshandläggare
Vendela Breeze HR-administratör
Christian Dalin IT-tekniker
Shlear Diliwi ekonomihandläggare
Christian Garheden IT-ansvarig
Ann Hagerborn administratör
Ann-Sofie Haglund ekonomihandläggare
Elin Johansson HR-chef
Lena Lundin ekonomihandläggare
Staffan Marklund Anknuten till Forskning
Mirkka Määttä Pescador studievägledare
Iman Nagati studievägledare
Annika Pettersson utbildningshandläggare
Lisa Rister HR-partner
Maria Rosdahl ekonomiadministratör
Gullan Rydén ekonomihandläggare
Alexandre Beckman utbildningsadministratör
Jeanette Tärnström ekonomiadministratör
Karin Wallin Blomberg administrativ chef
Anna Wendel HR-partner