Skip to main content

Organisation:

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Central administration, 171 77 Stockholm

Groups

K8.Central administration.Personalenheten
K8.Central administration.Ekonomienheten

Employees

Anders Ihrfors personalhandläggare
Ann-Sofie Haglund ekonomihandläggare
Lena Lundin ekonomihandläggare
Åsa Borglund handläggare
Sandra Mathisen personaladministratör
Annika Pettersson utbildningshandläggare
Christian Dalin IT-tekniker
Gullan Rydén ekonomihandläggare
Joakim Airaxin ekonomiansvarig
Björn Mårtensson
Kseniya Hartvigsson utbildningsadministratör
Sara Andersson arkivarie
Elin Johansson personalansvarig
Ida Andersson ekonomihandläggare
Alexandre Shirasaka Beckman ekonomihandläggare
Åsa Malmquist administratör
Maria Rosdahl ekonomiadministratör
Anna Wendel personaladministratör
Julia Martinez Palm personalhandläggare
Karin Wallin Blomberg administrativ chef
Shlear Diliwi ekonomihandläggare
Mirkka Määttä Pescador studievägledare
Christian Garheden IT-ansvarig
Vendela Breeze personaladministratör