K8.Ögon och Syn.Optikerutbildning

Organisation: K8.Ögon och Syn

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Optikerutbildning, 171 77 Stockholm

Anställda

Elin Bergling klinisk handledare
Annika Botes klinisk handledare
Kristin Ehinger lärarassistent
Petra Frehr Alstig klinisk handledare
Johan Hedström klinisk handledare
Isabel Helander klinisk handledare
Jaana Johansson administratör
Besarta Sahiti klinisk handledare
Marguerite Tjernberg klinisk handledare
Marika Wahlberg adjunkt