K8.Ögon och Syn.Optikerutbildning

Organisation: K8.Ögon och Syn

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Optikerutbildning, 171 77 Stockholm

Anställda

Kristina Berg klinisk handledare
Elin Bergling klinisk handledare
Annika Botes klinisk handledare
Kristin Ehinger lärarassistent
Petra Frehr Alstig klinisk handledare
Jaana Johansson administratör
Mirza Karamovic klinisk handledare
Emma Lundström klinisk handledare
Besarta Sahiti klinisk handledare
Eva Sturk Franzén klinisk handledare
Marguerite Tjernberg klinisk handledare
Marika Wahlberg assisterande lektor