Skip to main content

Organisation:

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Pansell, 171 77 Stockholm

Employees

Gustav Seimyr Öqvist forskare
Kerstin Hellgren Anknuten till Forskning
Gunnar Lennerstrand Anknuten till Forskning
Lena Jacobson Anknuten till Forskning
Andrea Strandberg doktorand
Tony Pansell lektor/optiker
Athanasia Skriapa-Manta
Jan Johansson adjunkt
Mattias Nilsson forskarassistent
Lena Ivert Anknuten till Forskning
Urszula Arnljots
Tobias Wibble doktorand
Jan Ygge Anknuten till Forskning
Kristina Fahnehjelm lektor, adjungerad
Monica Olsson adjunkt, adjungerad
Agneta Rydberg lektor