Skip to main content

Organisation:

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Svensson, 171 77 Stockholm

Employees

Helena Martinelle Annan grund
Gustav Liu Burström
Olivia Kiwanuka
Peter Alpkvist
Cristina Morganti-Kossmann Anknuten till Forskning
Nasren Jaff forskningssamordnare
Oscar Persson Annan grund
Eric Thelin Anknuten till Forskning
Alexander Fletcher-Sandersjöö
Gaston Schechtmann Anknuten till Forskning
Caroline Lindblad assistent klinisk
Per Almqvist Anknuten till Undervisning/handledning
Erik Edström Anknuten till Forskning
Jenny Pettersson Segerlind Annan grund
Adrian Elmi Terander Anknuten till Undervisning/handledning
Arvid Frostell Annan grund
Anders Fytagoridis Anknuten till Forskning
Per Mattsson Anknuten till Forskning
Marcus Ohlsson Annan grund
Ulrika Sandvik Anknuten till Forskning
Ramil Hakim
Theresa Wangerid
Simon Karl Jacob Skyrman
Bo-Michael Bellander lektor, adjungerad
Jacob Kjell Anknuten till Forskning
Yongtao Xue-Franzén senior lab manager
Sreenivasa Sankavaram Anknuten till Forskning
Mikael Svensson