K8.Neuro.Lundqvist

Organisation: K8.Neuro

Postadress:

Anställda

Rita Almeida Anknuten till Forskning
Igori Comarovschii forskningsassistent
Peter Dehlbom Anknuten till Forskning
Andreas Gerhardsson postdoktor
Veikko Tapani Jousmäki Anknuten till Forskning
Mia Liljeström Anknuten till Forskning
Man Ting Low Anknuten till Forskning
Daniel Lundqvist senior forskningsspecialist
Benno Mahler Anknuten till Forskning
Alireza Salehi Anknuten till Forskning
Martin Schröder amanuens
Torbjörn Tomson professor