K8.Neuro.Lundqvist

Organisation: K8.Neuro

Postadress:

Anställda

Rita Almeida Anknuten till Forskning
Fredrik Carlsson amanuens
Igori Comarovschii doktorand
Peter Dehlbom Anknuten till Forskning
Johanna Furuhjelm projektsamordnare
Andreas Gerhardsson postdoktor
Verna Heikkinen Anknuten till Forskning
Veikko Tapani Jousmäki Anknuten till Forskning
Man Ting Low Anknuten till Forskning
Daniel Lundqvist senior forskningsspecialist
Benno Mahler Anknuten till Forskning
Christoph Pfeiffer biträdande lektor
Alireza Salehi Anknuten till Forskning
Torbjörn Tomson professor
Josefine Waldthaler postdoktor
Mikkel Vinding Anknuten till Forskning