K8.Neuro.MR-centrum

Organisation: K8.Neuro

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro MR-centrum, 171 77 Stockholm

Anställda

Jonathan Berrebi forskningsingenjör
Rouslan Sitnikov Anknuten till Forskning