K8.Neuro.Granberg/Kristoffersen

Organisation: K8.Neuro

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Granberg/Kristoffersen, 171 77 Stockholm

Anställda

Åsa Bergendal Anknuten till Forskning
Carmen Cananau Doktorand
Johannes Finnsson Postdoktorala studier
Yngve Forslin Annan grund
Tobias Granberg Anknuten till Forskning
Farouk Hashim Anknuten till Forskning
Magnus Kaijser Anknuten till Forskning
Maria Kristoffersen Wiberg Annan grund
Anna Laveskog Doktorand
Morgan Lundgren Anknuten till Forskning
Michael Plattén assistent klinisk
Sara Shams Anknuten till Forskning
Mana Shams Doktorand
Henrik Sjöström Postdoktorala studier
Jennifer Ståhle Doktorand
Charlotte Zejlon Anknuten till Forskning