K8.Neuro.Granberg/Kristoffersen

Organisation: K8.Neuro

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Granberg/Kristoffersen, 171 77 Stockholm

Anställda

Åsa Bergendal Anknuten till Forskning
Carmen Cananau Doktorand
Johannes Finnsson Postdoktorala studier
Bianka Forgó Postdoktorala studier
Yngve Forslin Annan grund
Farouk Hashim Anknuten till Forskning
Mikael Hasselberg Doktorand
Magnus Kaijser Anknuten till Forskning
Maria Kristoffersen Wiberg Annan grund
Anna Laveskog Doktorand
Russell Ouellette postdoktor
Sven Petersson Postdoktorala studier
Michael Plattén doktorand
Sara Shams Anknuten till Forskning
Mana Shams Doktorand
Henrik Sjöström Postdoktorala studier
Jennifer Ståhle Doktorand
Charlotte Zejlon Anknuten till Forskning