K8.Neuro.Jagodic

Organisation: K8.Neuro

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Jagodic, 171 76 Stockholm

Grupper

K8.Neuro.Jagodic.MZA

Anställda

Faiez Al Nimer Anknuten till Forskning
Tejaswi Badam Postdoktorala studier
Rasmus Berglund assistent klinisk
Yufei Cheng Doktorand
Ewoud Ewing postdoktor
Georgios Gavriilidis Postdoktorala studier
Antonino Giordano Anknuten till Forskning
Nils Hallen amanuens
Yanan Han doktorand
Maja Jagodic professor
Maria Kalomoiri doktorand
Lara Kular senior forskningsspecialist
Maria Needhamsen forskningsspecialist
Majid Pahlevan Kakhki postdoktor
Chandana Rao Prakash forskningsassistent
Josephine Savard Postdoktorala studier
Chiara Sorini postdoktor
Milena Zeitelhofer Adzemovic Anknuten till Forskning