K8.Psykologi.Lekander

Organisation: K8.Psykologi

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Lekander, 171 77 Stockholm

Anställda

Love Ahnström amanuens
Dania Alkattan amanuens
Julie Lasselin senior forskare
Niclas Dittasiri amanuens
Anton Glasberg amanuens
Lina Hansson doktorand
Mats Lekander professor
Catarina Lensmar Anknuten till Forskning
Gustav Nilsonne samordnare
Natasha Olsson amanuens
Lisbeth Sachs Anknuten till Forskning
Manfred Schedlowski Anknuten till Forskning
Rasmus Skarp forskningsassistent
Joseph Wexler Anknuten till Forskning