K8.Psykologi.Lekander

Organisation: K8.Psykologi

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Lekander, 171 77 Stockholm

Anställda

Love Ahnström amanuens
Julie Lasselin senior forskare
Lina Hansson Doktorand
Mats Lekander professor
Catarina Lensmar Anknuten till Forskning
Gustav Nilsonne samordnare
Natasha Olsson amanuens
Manfred Schedlowski Anknuten till Forskning
Rasmus Skarp Anknuten till Forskning
Joseph Wexler Anknuten till Forskning
Karin Wåhlén Postdoktorala studier
Emmanuel Zavalis amanuens