K8.Psykologi.Enebrink

Organisation: K8.Psykologi

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink, 171 77 Stockholm

Anställda

Peter Andersson Doktorand
Pia Enebrink lektor
Johanna Karin Lizie Engelbrektsson Doktorand
Åsa Eriksson assisterande lektor
Filippa Folke doktorand
Martin Forster adjunkt
Cecilia Fyring adjunkt
Pau Gargallo forskningsassistent
Maria Helander Anknuten till Forskning
Sara Isling adjunkt
Mia Jörgensen forskningssamordnare
Emil Lager doktorand
Marika Melin assisterande lektor
Tove Wahlund adjunkt
Åsa Norman senior forskningsspecialist
Fredrik Sterner amanuens
Livia Van Leuven doktorand
Dan Wetterborg adjunkt
Sara Widén adjunkt
Maja Västhagen doktorand