K8.Psykologi.GU

Organisation: K8.Psykologi

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi GU, 171 77 Stockholm

Anställda

Lorin Ahmed utbildningsadministratör
Lotta Arborelius lektor
Åsa Eriksson adjunkt
Anna Fladvad adjunkt, adjungerad
Susanna Jernelöv adjunkt
Paula Lagerfors administratör
Hanna Licke utbildningsadministratör
Anna Miley Åkerstedt adjunkt
Camilla Norin studievägledare
Knut Sturidsson adjunkt
Cathrine Terreros adjunkt, adjungerad
Hanna Troëng adjunkt, adjungerad
Elin Uddenstig utbildningsadministratör
Maria Wikström adjunkt, adjungerad
Jenny Wikström Alex lektor