Skip to main content

Organisation:

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Mataix/Cols, 171 77 Stockholm

Employees

Daniel Rautio
Per Andrén
Elles de Schipper Anknuten till Forskning
Tianyang Zhang doktorand
Laura Sevilla Cermeño Anknuten till Forskning
Lorena Fernandez De La Cruz forskarassistent
Gustaf Brander doktorand
Caroline Gromark
David Mataix-Cols professor/psykolog
Anna Sidorchuk forskningssamordnare
Eva Hesselmark Postdoktorala studier
Josef Isung Annan grund
Jan Beucke Anknuten till Forskning
Joaquim Radua Anknuten till Forskning
Nora Strom Anknuten till Forskning
Fabian Lenhard Anknuten till Forskning