K8.CPF.Ramstedt

Organisation: K8.CPF

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Ramstedt, 171 77 Stockholm

Anställda

Geir Brunborg Anknuten till Forskning
Anna Fugelstad Anknuten till Forskning
Jonas Landberg Anknuten till Forskning
Michael Livingston Anknuten till Forskning
Tony Nilsson Anknuten till Forskning
Thor Norström Anknuten till Forskning
Siri Thor Doktorand
Mats Ramstedt senior forskningsspecialist
Jonas Raninen forskningsspecialist
Lars Sjödin doktorand
Erica Sundin Anknuten till Forskning
Isabella Gripe Doktorand
Björn Trolldal Anknuten till Forskning