K8.CPF.Ramstedt

Organisation: K8.CPF

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Ramstedt, 171 77 Stockholm

Anställda

Geir Brunborg Anknuten till Forskning
Michael Livingston Anknuten till Forskning
Tony Nilsson Anknuten till Forskning
Thor Norström Anknuten till Forskning
Siri Thor Anknuten till Forskning
Mats Ramstedt senior forskningsspecialist
Jonas Raninen senior forskningsspecialist
Lars Sjödin doktorand-L
Erica Sundin Anknuten till Forskning
Johan Svensson Anknuten till Forskning
Isabella Gripe Anknuten till Forskning
Björn Trolldal Anknuten till Forskning