Skip to main content

Organisation:

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Ramstedt, 171 77 Stockholm

Employees

Thor Norström Anknuten till Forskning
Anna Fugelstad projektledare
Håkan Leifman projektledare
Lars Sjödin doktorand
Camilla Pettersson projektsamordnare
Mats Ramstedt senior forskningsspecialist
Jonas Raninen Anknuten till Forskning
Tony Nilsson Anknuten till Forskning
Michael Livingston Anknuten till Forskning
Björn Trolldal Anknuten till Forskning
Siri Nyström Thor
Erica Sundin
Isabella Tani Gripe
Jonas Landberg Annan grund