Skip to main content

Organisation:

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Fortbildning, 171 77 Stockholm

Employees

Bo Vinnars adjunkt, adjungerad
Anja Sedman utbildningsadministratör
Xiangwei Zhu utbildningsadministratör
Mats Ek Anknuten till Undervisning/handledning
Karolina Sörman Anknuten till Forskning
Hanna Eriksson Anknuten till Undervisning/handledning
Mattias Olsson Annan grund
Danielle Talaee Mofrad utbildningsadministratör
Anders Hammarberg adjunkt, adjungerad
Katarzyna Kumanowska utbildningsadministratör
Lina Öhman Annan grund