K8.CPF.KCP.PT/HU

Organisation: K8.CPF.KCP

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP PT/HU, 171 77 Stockholm

Anställda

Sven Alfonsson adjungerad adjunkt
Nora Backlund amanuens
Maria Beckman adjungerad adjunkt
Maria Del Mar Herrero adjungerad adjunkt
Pernilla Juth adjunkt
Gustav Järpehag forskningsassistent
Ingrid Landin adjungerad adjunkt
Annika Lindgren assisterande lektor
Hanna Sahlin adjungerad adjunkt
Fredrik Santoft adjungerad adjunkt
Shervin Shahnavaz adjunkt
Åsa Spännargård adjungerad adjunkt