Skip to main content

Organisation:

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Serlachius, 171 77 Stockholm

Employees

Kerstin Malmberg Anknuten till Undervisning/handledning
Johan Åhlén
Martin Bellander Anknuten till Forskning
Louise Frisén Anknuten till Forskning
Susanna Terling Anknuten till Undervisning/handledning
Rebecca Grudin doktorand
Hanna Björlin Avdic
Johan Lundin Kleberg Anknuten till Forskning
Tove Modigh Wahlund
Martina Nord
Sarah Ahari Anknuten till Undervisning/handledning
Kristina Aspvall
Anna Lundh Anknuten till Forskning
Cecilia Månsson Annan grund
Fredrik Enoksson Anknuten till Forskning
Eva Serlachius Anknuten till Forskning
Felicitas Falck
Jens Högström Anknuten till Forskning
Anton Lundström systemadministratör
Maral Jolstedt Anknuten till Forskning
Sarah Vigerland Anknuten till Forskning