Skip to main content

K8.CPF.Franck

Organisation: K8.CPF

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Franck, 171 77 Stockholm

Anställda

Amanda Bäcker Annan grund
Kerstin Edvardsson Anknuten till Forskning
Karin Romberg Doktorand
Joar Guterstam Postdoktorala studier
Knut Stokkeland Anknuten till Forskning
Martin Olsson Annan grund
Christina Scheffel Birath Anknuten till Forskning
Anna Persson Doktorand
Johan Franck professor/överläkare
Maria Åbonde Garke Doktorand
Fabio Sanchez Annan grund
Stina Ingesson Doktorand
Christoffer Brynte Doktorand
Nitya Jayaram-Lindström forskare
Anna Lena Hallström Annan grund
Maija Konstenius Anknuten till Forskning
Ulric Hermansson lektor, adjungerad
Daniella Souma Anknuten till Forskning
Cecilia Åkesdotter Annan grund
Ola Erik Siljeholm Doktorand
Karin Hyland Doktorand
Lise-Lotte Hedqvist
Olof Beck Professor Emeritus/Emerita
Åsa Magnusson adjunkt, adjungerad
Joanna Kåredal Anknuten till Forskning
Anna Peréz Aronsson Anknuten till Forskning
Ida Lundström Anknuten till Forskning
Maria Fytili Annan grund
Edison Manrique Garcia Postdoktorala studier
Nasim Caspillo Anknuten till Forskning
Jennie Sundbye Anknuten till Forskning
Elin Holmén Anknuten till Forskning