K8.CPF.Kaldo

Organisation: K8.CPF

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Kaldo, 171 77 Stockholm

Anställda

Fehmi Ben Abdesslem Anknuten till Forskning
Marie Bendix Anknuten till Forskning
Pontus Bjurner Doktorand
Kerstin Blom Anknuten till Forskning
Maria Cassel Doktorand
Ylva Dufva Annan grund
Erik Forsell Postdoktorala studier
Nils Hentati Isacsson Doktorand
Ekaterina Ivanova Postdoktorala studier
Susanna Jernelöv adjunkt
Viktor Kaldo Anknuten till Forskning
Berkeh Nasri Postdoktorala studier
Ann Rosén Doktorand
Cecilia Svanborg Anknuten till Forskning
Sandra Tamm Anknuten till Forskning
Henrietta Westman Annan grund