K8.CPF.Kaldo

Organisation: K8.CPF

Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Kaldo, 171 77 Stockholm

Anställda

Fehmi Ben Abdesslem Anknuten till Forskning
Marie Bendix Anknuten till Forskning
Pontus Bjurner Doktorand
Kerstin Blom Anknuten till Forskning
Maria Cassel Doktorand
Erik Forsell Postdoktorala studier
Sandra Frööjd Doktorand
Lucia Gomez Zaragoza Anknuten till Forskning
Vilgot Huhn Doktorand
Nils Hentati Isacsson Doktorand
Susanna Jernelöv assisterande lektor
Viktor Kaldo Anknuten till Forskning
Jennifer Matthiesen Anknuten till Forskning
Berkeh Nasri Postdoktorala studier
Johanna Palm Anknuten till Forskning
Ann Rosén Doktorand
Hanna Sahlin adjungerad adjunkt
Myrto Sklivanioti Postdoktorala studier
Joel Stenfalk Doktorand
Cecilia Svanborg Anknuten till Forskning
Sandra Tamm Postdoktorala studier
Hugo Wallén Postdoktorala studier
Kirsten Zantvoort Anknuten till Forskning