Skip to main content

K7.Administration

Organisation: K7 Onkologi-Patologi

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.Administration.HR

Anställda

Lars Adamson Anknuten till Forskning
Pedro Andreo Anknuten till Forskning
Oscar Ardenfors Anknuten till Forskning
Sofia Asp utbildningsadministratör
Pilar Baettig ekonomicontroller
Niels Bassler Anknuten till Forskning
Carlos Benitez-Buelga Anknuten till Forskning
Anders Brahme Anknuten till Forskning
Elisabeth Djup Annan grund
Mensur Dzabic
Anders Ekman verksamhetscontroller
Lars Eriksson Extern konsult/Inhyrd personal
Jan-Erik Frödin Anknuten till Forskning
Linda Gillingsjö projektsamordnare
Malin Gustafsson administratör
Agneta Hultbro ekonomiadministratör
Stefan Imreh Extern konsult/Inhyrd personal
Anne Jensen personalchef
Kristin Karlsson Anknuten till Forskning
Satish Srinivas Kitambi Extern konsult/Inhyrd personal
Parviz Kokhaei Annan grund
Ingmar Lax Anknuten till Forskning
Marta Lazzeroni Annan grund
Maria Liljefors
Emely Lindblom Anknuten till Forskning
Sören Linden
Monica Manske
Kaveh Moazemi Anknuten till Forskning
Tomas Palmqvist Anknuten till Forskning
Jia Pei Lim Anknuten till Forskning
Karin Petell redovisningsansvarig
Ann-Charlotte Redebo ekonomicontroller
Leila Relander Annan grund
Erika Rindsjö administratör
Monica Ringheim administratör
Adam Sierakowiak Annan grund
Hanna Sillén administratör
Thierry Soussi Anknuten till Forskning
Jan Sylvan IT-tekniker
Elle Tisäter
Johanna Tunell personaladministratör
Ana Ureba Anknuten till Forskning
Maria von Witting administrativ chef