K7.Administration

Organisation: K7 Onkologi-Patologi

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.Administration.HR

Anställda

Josefin Bergström HR-administratör
Elisabeth Djup Annan grund
Anders Ekman verksamhetscontroller
Erika Enrione Barrera Annan grund
Rigmor Forsberg utbildningsadministratör
Linda Gillingsjö projektsamordnare
Agneta Hultbro ekonomiadministratör
Johan Häggström ekonomicontroller
Sara Jalali redovisningsansvarig
Anne Jensen HR-chef
Sofie Jensen utbildningsadministratör
Louise Kvick HR-administratör
Claes Lindh Doktorand
Monica Manske administratör
Denis Nastic Doktorand
Maria Palmquist Annan grund
Karin Petell redovisningsansvarig
Georgios Rassidakis adjungerad professor
Ann-Charlotte Redebo ekonomicontroller
Erika Rindsjö administratör
Ulrik Ringborg Anknuten till Forskning
Hanna Sillén HR-administratör
Jan Sylvan IT-samordnare
Elle Tisäter Anknuten till Forskning
Nick Tobin adjunkt
Vadim Valkovski IT-tekniker
Christina von Gertten projektledare
Maria von Witting administrativ chef