Skip to main content

K7.OnkPat.Österborg

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Österborg, 171 77 Stockholm

Anställda

Gunilla Buren Anknuten till Forskning
Sandra Eketorp Sylvan Anknuten till Forskning
Amineh Ghaderi doktorand
Lotta Hansson Anknuten till Forskning
Kia Heimersson Anknuten till Forskning
Mohammad Hojat Farsangi senior lab manager
Mahmood Jeddi-Tehrani Anknuten till Forskning
Claes Karlsson Anknuten till Forskning
Jeanette Lundin Anknuten till Forskning
Håkan Mellstedt professor
Ali Moshfegh forskare
Tom Mulder doktorand
Mohammad Ali Okhovat Anknuten till Forskning
Marzia Palma
Georgios Rassidakis professor, adjungerad
Ann Svensson biomedicinsk analytiker
Ioanna Xagoraris Anknuten till Forskning
Anders Österborg professor, adjungerad