K7.OnkPat.Österborg

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Österborg, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Andersson Doktorand
Gunilla Buren Anknuten till Forskning
Sandra Eketorp Sylvan Anknuten till Forskning
Jan-Erik Frödin Anknuten till Forskning
Amineh Ghaderi doktorand
Lotta Hansson Anknuten till Forskning
Kia Heimersson Anknuten till Forskning
Mohammad Hojat Farsangi Anknuten till Forskning
Masoud Karimi Doktorand
Claes Karlsson Anknuten till Forskning
Parviz Kokhaei Postdoktorala studier
Jeanette Lundin Anknuten till Forskning
Agnes Mattsson Doktorand
Håkan Mellstedt professor
Ali Moshfegh forskare
Tom Mulder doktorand
Marzia Palma Anknuten till Forskning
Leila Relander Annan grund
Ann Svensson biomedicinsk analytiker
Anders Österborg Anknuten till Forskning