Skip to main content

K7.OnkPat.Österborg

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Österborg, 171 77 Stockholm

Employees

Anders Österborg professor, adjungerad
Gunilla Buren Annan grund
Amineh Ghaderi doktorand
Georgios Rassidakis professor, adjungerad
Tom Mulder doktorand
Håkan Mellstedt professor
Mohammad Ali Okhovat Anknuten till Forskning
Farsangi Mohammad Hojat
Ali Moshfegh forskare
Ann Svensson biomedicinsk analytiker
Ioanna Xagoraris Anknuten till Forskning
Lotta Hansson Anknuten till Forskning