K7.OnkPat.Helleday

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Helleday, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.OnkPat.Helleday.Jemth
K7.OnkPat.Helleday.Mortusewicz
K7.OnkPat.Helleday.Scobie
K7.OnkPat.Helleday.Core
K7.OnkPat.Helleday.Gustafsson
K7.OnkPat.Helleday.Rudd
K7.OnkPat.Helleday.Schultz
K7.OnkPat.Helleday.Sanjiv

Anställda

Ingrid Almlöf forskningsingenjör
Giorgia Benzi Postdoktorala studier
Sergio Miguel Castaneda Zegarra Anknuten till Forskning
Karin Cederbrant Anknuten till Forskning
Dimitrios Chioureas postdoktor
Sofie Demir forskningssamordnare
Helge Gad forskare
Bishoy Magdy Fekry Hanna doktorand
Thomas Helleday professor
Martin Henriksson forskningsingenjör
Evert Homan senior forskningsspecialist
Anna Huguet Annan grund
Ann-Sofie Jemth forskare
Christina Kalderén forskningsingenjör
Tobias Koolmeister forskningsingenjör
Mari Kullman Magnusson laboratoriesamordnare
Jemina Lehto Annan grund
Maeve Simone Long Anknuten till Forskning
Petra Marttila doktorand
Maurice Michel postdoktor
Oliver Mortusewicz forskare
Brent Page
Therese Pham forskningsingenjör
Marjo-Riitta Puumalainen projektledare
Azita Rasti forskningsingenjör
Sean Rudd lektor, biträdande
Kumar Sanjiv forskare
Niklas Schultz forskare
Martin Scobie forskningsingenjör
Marianna Tampere forskningsspecialist
Roger Tell Anknuten till Forskning
Olov Wallner forskningsingenjör
Jiantao Wang postdoktor
Ulrika Berglund projektledare
Elisee Wiita forskningsingenjör
Jeffrey Yachnin Anknuten till Forskning
Miriam Yagüe Capilla postdoktor
Si Min Zhang postdoktor