K7.Forskning.Helleday

Organisation: K7.Forskning

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Helleday, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.Forskning.Helleday.Jemth
K7.Forskning.Helleday.Mortusewicz
K7.Forskning.Helleday.Wallner
K7.Forskning.Helleday.Core
K7.Forskning.Helleday.Sanjiv

Anställda

Ingrid Almlöf forskningsingenjör
Christina Chalkiadaki forskningsassistent
Helge Gad senior forskare
Emilio Guillen Mancina Postdoktorala studier
James Haslam doktorand
Thomas Helleday professor
Martin Henriksson forskningsingenjör
Evert Homan senior forskningsspecialist
Ann-Sofie Jemth senior forskare
Christina Kalderén forskningsingenjör
Mari Kullman Magnusson laboratoriesamordnare
Maeve Long forskningsspecialist
Theodora Manolakou Postdoktorala studier
Petra Marttila doktorand
Maurice Michel biträdande lektor
Oliver Mortusewicz senior forskare
Carina Norström forskningsingenjör
Therese Pham forskningsingenjör
Athina Pliakou forskningssamordnare
Kumar Sanjiv senior forskare
Niklas Schultz senior forskare
Martin Scobie forskningsingenjör
Jianyu Shen Doktorand
Ana Slipicevic projektledare
William Stafford Anknuten till Forskning
Roger Tell Anknuten till Forskning
Viktoriia Tsuber forskningsspecialist
Olov Wallner forskningsingenjör
Ulrika Berglund projektledare
Elisee Wiita forskningsingenjör
Jeffrey Yachnin Anknuten till Forskning