K7.Forskning.Kallioniemi

Organisation: K7.Forskning

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Kallioniemi, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.Forskning.Kallioniemi.Östling
K7.Forskning.Kallioniemi.SeashoreLudlow

Anställda

Elin Asp forskningsingenjör
Tom Erkers biträdande lektor
Emilie Flaberg Anknuten till Forskning
Greta Gudoityte doktorand
Mariam Haffa Postdoktorala studier
Olli-Pekka Kallioniemi professor
Kasper Karlsson biträdande lektor
Per Lek Extern konsult/Inhyrd personal
Cheng-De Liu doktorand
Se Whee Park doktorand
Heshuang Qu postdoktor
Lucía Rico Pizarro doktorand
Brinton Seashore-Ludlow senior forskningsspecialist
Osheen Sharma doktorand
Nona Struyf doktorand
Marianna Tampere postdoktor
Susanne Wikblad administratör
Päivi Östling senior forskare