Skip to main content

Organisation:

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Larsson Catharina, 171 77 Stockholm

Groups

K7.OnkPat.Larsson Catharina.Lui
K7.OnkPat.Larsson Catharina.Juhlin
K7.OnkPat.Larsson Catharina.Bajalica

Employees

Mehran Ghaderi Anknuten till Forskning
Daria Glaessgen Anknuten till Undervisning/handledning
Apostolos Tsolakis Anknuten till Forskning
Fredrika Svahn doktorand
Anders Höög studierektor
Christofer Juhlin Anknuten till Forskning
Anna Kwiecinska Anknuten till Forskning
Ninni Mu doktorand
Barbro Linderholm Anknuten till Forskning
Lui Weng-Onn lektor
Na Wang postdoktor
Catharina Larsson professor
Svetlana Bajalica Lagercrantz studierektor
Cristian Ortiz-Villalon Anknuten till Forskning