K7.OnkPat.Lehtiö

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Lehtiö, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.OnkPat.Lehtiö.Ekonomi

Anställda

Eduardo Araujo forskningsingenjör
Ghazaleh Assadi Anknuten till Forskning
Luay Aswad Anknuten till Forskning
Haris Babacic doktorand
Armando Bartolazzi Anknuten till Forskning
Olena Berkovska doktorand
Jorrit Boekel programmerare
Rui Mamede Branca forskare
Helena Bäckvall projektledare
Xiaofang Cao forskningsingenjör
Jenny Forshed forskare
Maan Haj Rachid Postdoktorala studier
Sebastian Hansen Anknuten till Forskning
Rozbeh Jafari forskare
Henrik Johansson forskare
Markus Jonsson systemutvecklare
Sebastian Kapell Anknuten till Forskning
Santeri Kiviluoto Anknuten till Forskning
Janne Lehtiö professor/sjukhuskemist
Isabelle Leo doktorand
Georgios Mermelekas forskningsingenjör
Filip Mundt Anknuten till Forskning
Lukas Orre forskare
Yanbo Pan Anknuten till Forskning
Maria Pernemalm forskare
Mohammad Pirmoradian Anknuten till Forskning
Ali Razzak bioinformatiker
Ann-Sofi Sandberg bioinformatiker
Ioannis Siavelis doktorand-L
Fabio Socciarelli doktorand-L
Matthias Stahl Anknuten till Forskning
David Tamborero forskare
Husen Muhammad Umer postdoktor
Mattias Vesterlund lektor, biträdande