K7.OnkPat.Lundqvist

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Lundqvist, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.OnkPat.Lundqvist.Kiessling

Anställda

Lars Adamson Anknuten till Forskning
Ulrika Edbäck Anknuten till Forskning
Rolf Kiessling professor
Lisa Liu Anknuten till Forskning
Andreas Lundqvist forskare
Khang Luu
Jeroen Melief lektor, biträdande
Shi Yong Neo Annan grund
Yago Pico de Coaña Anknuten till Forskning
Pavel Pisa Extern konsult/Inhyrd personal
Stefanie Renken doktorand
Apple Tay Anknuten till Forskning
Le Tong Annan grund
Daiskuke Ujiie Anknuten till Forskning
Emelie Wallin Doktorand
Stina Wickström lektor, biträdande
Maria Wolodarski Anknuten till Forskning