K7.OnkPat.Egevad

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Egevad, 171 77 Stockholm

Anställda

Lars Egevad professor/överläkare
Lars Åke Häggarth Anknuten till Forskning