K7.Forskning.Östman

Organisation: K7.Forskning

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Östman, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.Forskning.Östman.Ehnman
K7.Forskning.Östman.Dahlstrand

Anställda

Wiem Chaabane Sivlér Anknuten till Forskning
Hanna Dahlstrand Anknuten till Forskning
Monika Ehnman forskningsspecialist
Josefin Fernebro Anknuten till Forskning
Magnus Frödin Postdoktorala studier
Kristina Hellman Anknuten till Forskning
Mercedes Herrera Torres Postdoktorala studier
Linglong Huang Anknuten till Forskning
Alfonso Martin Bernabe postdoktor
Alessandro Mega Anknuten till Forskning
Elisabet Rodriguez Tomas postdoktor
Josefin Maria Severin Karlsson Anknuten till Forskning
Carina Strell Anknuten till Forskning
Yanhong Su Doktorand
Yuyu Wang Anknuten till Forskning
Lina Wik Postdoktorala studier
Li Yi Postdoktorala studier
Yue Zhang Anknuten till Forskning
Pia Österlund adjungerad professor
Arne Östman professor