K7.OnkPat.Holmgren

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Holmgren, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.OnkPat.Holmgren.Tran
K7.Onkpat.Holmgren.Diaz de Ståhl

Anställda

Teresita Díaz De Ståhl forskare
Pedro Fonseca doktorand
Lars Holmgren professor
Seema Jamil postdoktor
Emma Jussing Doktorand
Anna Malmerfelt forskningsingenjör
Aarren Mannion Anknuten till Forskning
Paula Mannström samordnare
Stefan Milton Anknuten till Forskning
Mohammad Moein Anknuten till Forskning
Erik Samén Anknuten till Forskning
Jonathan Siikanen Anknuten till Forskning
Tetyana Tegnebratt Anknuten till Forskning
Thuy Tran
Yuanyuan Zhang doktorand-L
Honglei Zhao postdoktor