K7.OnkPat.Bergh

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Bergh, 171 77 Stockholm

Anställda

Susanne Agartz laboratorieingenjör
Renske Altena Anknuten till Forskning
Amandine Anastácio Anknuten till Forskning
Jonas Bergh professor/överläkare
Christina Diakaki forskningsassistent
Aafke Duinmeijer Annan grund
Helen Eriksson administratör
Louise Eriksson Anknuten till Forskning
Theodoros Foukakis Anknuten till Forskning
Johanna Furuhjelm forskningssamordnare
Anna-Maria Georgoudaki Anknuten till Forskning
Sofia Gernaat
Thomas Hatschek Anknuten till Forskning
Elham Hedayati Anknuten till Forskning
Aina Johnsson Anknuten till Forskning
Una Kjällquist Anknuten till Forskning
Johanna Klinge forskningsingenjör
Maria Kouvaraki Anknuten till Forskning
Annelie Liljegren Anknuten till Forskning
John Lövrot Anknuten till Forskning
Alexios Matikas Anknuten till Forskning
Andri Papakonstantinou Anknuten till Forskning
Kenny Rodriguez-Wallberg Anknuten till Forskning
Per Rydberg forskare
Mattie Salim Doktorand
Hana Shabana Anknuten till Forskning
Emmanouil Sifakis bioinformatiker
Fredrik Strand Anknuten till Forskning
Nick Tobin forskare
Nils Wilking Annan grund
Ulla Wilking Anknuten till Forskning
Hanjing Xie Anknuten till Forskning
Ioannis Zerdes Anknuten till Forskning