K7.Forskning.Nilsson

Organisation: K7.Forskning

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Nilsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Ayodele Alaiya Anknuten till Forskning
Gabriella Cohn Cedermark Anknuten till Forskning
Jeff Raúl Cortés-González Annan grund
Eva Gripenholm Annan grund
Ulrika Harmenberg Anknuten till Forskning
Marie Hjälm-Eriksson Doktorand
Karin Holmsten Anknuten till Forskning
Faith Jawdat Annan grund
David Krantz Anknuten till Forskning
Lena Lennartsson forskningsingenjör
Marcela Marquez-Holmberg Anknuten till Forskning
Sten Nilsson Anknuten till Forskning
Anders Ullén Anknuten till Forskning