K7.OnkPat.Nilsson

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Nilsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Ayodele Alaiya Extern konsult/Inhyrd personal
Gabriella Cohn Cedermark Anknuten till Forskning
Jeff Raúl Cortés-González Annan grund
Eva Gripenholm Annan grund
Ulrika Harmenberg Anknuten till Forskning
Marie Hjälm-Eriksson Doktorand
Karin Holmsten Doktorand
Lena Lennartsson forskningsingenjör
Marcela Marquez-Holmberg Anknuten till Forskning
Anders Ullén Anknuten till Forskning