K7.OnkPat.Hansson

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Hansson, 171 77 Stockholm

Grupper

K7.OnkPat.Hansson.Ekonomi

Anställda

Fernanda Svedman Doktorand
Ishani Das Anknuten till Forskning
Suzanne Egyhazi Brage Anknuten till Forskning
Hanna Eriksson Anknuten till Forskning
Johan Falkenius Anknuten till Forskning
Hildur Helgadottir Anknuten till Forskning
Veronica Höiom forskare
Karin Kjulin Annan grund
Isabelle Krakowski Doktorand
Nidhi Sharma Anknuten till Forskning
Muyi Yang doktorand-L