K7.Övriga.Onkologi övriga forskare

Organisation: K7.Övriga

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Övriga Onkologi övriga forskare, 171 77 Stockholm

Anställda

Stefan Einhorn professor
Tommy Fornander Anknuten till Undervisning/handledning
Johan Hansson Professor Emeritus/Emerita
Anders Lideståhl Anknuten till Forskning
Elisabeth Åvall Lundqvist Anknuten till Forskning
Staffan Lundström Anknuten till Forskning
Giuseppe Masucci Anknuten till Forskning
Sven Törnberg Anknuten till Forskning
Lisa Villabona Anknuten till Forskning