Skip to main content

Organisation:

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Onkologi övriga forskare, 171 77 Stockholm

Employees

Giuseppe Masucci Annan grund
Anders Nordström Anknuten till Forskning
Staffan Lundström Anknuten till Forskning
Gunnar Steineck Annan grund
Tommy Fornander Anknuten till Forskning
Gabriella Cohn Cedermark Anknuten till Forskning
Ulrik Ringborg Anknuten till Forskning
Elisabeth Lundqvist Åvall Annan grund
Lisa Villabona Anknuten till Forskning
Elham Hedayati Anknuten till Forskning
Albert Siegbahn
Lena Kanter forskare
Stefan Einhorn professor
Viktor Skokic statistiker
Ingela Rådestad Anknuten till Forskning
Sven Törnberg Anknuten till Undervisning/handledning