K7.OnkPat.Onkologi övriga forskare

Organisation: K7.OnkPat

Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 OnkPat Onkologi övriga forskare, 171 77 Stockholm

Anställda

Tove Bylund Grenklo Anknuten till Forskning
Gabriella Cohn Cedermark Anknuten till Forskning
Maryam Derogar Anknuten till Forskning
Mensur Dzabic
Stefan Einhorn professor
Tommy Fornander Anknuten till Undervisning/handledning
Lena Kanter forskare
Elisabeth Åvall Lundqvist Anknuten till Forskning
Staffan Lundström Anknuten till Forskning
Giuseppe Masucci Anknuten till Forskning
Ulrik Ringborg Anknuten till Forskning
Ingela Rådestad Anknuten till Forskning
Albert Siegbahn
Viktor Skokic statistiker
Gunnar Steineck Annan grund
Sven Törnberg Anknuten till Forskning
Lisa Villabona Anknuten till Forskning