K6.Barnonkologi och Barnkirurgi.Marshall Heyman

Organisation: K6.Barnonkologi och Barnkirurgi

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Marshall Heyman, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Barnonkologi och Barnkirugi.Marshall Heyman.Ranta

Anställda

Stavroula Anastasopoulou Anknuten till Forskning
Fredrik Baecklund Anknuten till Forskning
Elisabet Bergsten forskningsspecialist
Christina Egnell Gustafsson Doktorand
Karin Flood projektledare
Tony Frisk Anknuten till Forskning
Antonio Gonzalez Sanchez Annan grund
Arja Harila-Saari Anknuten till Forskning
Jenny Juhlin forskningssamordnare
Lovisa Malmqvist Anknuten till Forskning
Johan Malmros Anknuten till Forskning
Mats Marshall Heyman lektor/överläkare
Nina Mogensen Doktorand
Trausti Óskarsson Anknuten till Forskning
Trausti Oskarsson Anknuten till Forskning
Alexander Phillips Anknuten till Forskning
Susanna Ranta Anknuten till Forskning
David Schmidt Anknuten till Forskning
David Schmidt Anknuten till Forskning
Petter Svenberg Anknuten till Forskning
Stefan Söderhäll Anknuten till Forskning