K6.Barnonkologi och Barnkirurgi.Marshall Heyman

Organisation: K6.Barnonkologi och Barnkirurgi

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Marshall Heyman, 171 77 Stockholm

Anställda

Stavroula Anastasopoulou Doktorand
Elisabet Bergsten forskningssamordnare
Christina Egnell Gustafsson Doktorand
Karin Flood projektledare
Antonio Gonzalez Sanchez Anknuten till Forskning
Arja Harila-Saari Anknuten till Forskning
Jenny Juhlin forskningssamordnare
Johan Malmros Anknuten till Forskning
Mats Marshall Heyman lektor/klinisk anställning
Amie Mbye Anknuten till Forskning
Nina Mogensen Doktorand
Trausti Oskarsson Doktorand
Alexander Phillips Anknuten till Forskning
Susanna Ranta Anknuten till Forskning
David Schmidt Anknuten till Forskning
Petter Svenberg Anknuten till Forskning
Stefan Söderhäll Anknuten till Forskning