K6.Barnonkologi och Barnkirurgi.Nilsson

Organisation: K6.Barnonkologi och Barnkirurgi

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Nilsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Hanna Andersson Anknuten till Undervisning/handledning
Cecilia Chrapkowska Doktorand
Britt Gustafsson Anknuten till Forskning
Johan Hamrin Doktorand
Hans Hemmingsson Anknuten till Forskning
Anna Höbinger doktorand
Kahkashan Kamal Anknuten till Forskning
Anna Nilsson lektor/överläkare
Shanie Saghafian-Hedengren forskarassistent
Lina Schollin Ask Anknuten till Forskning
Eva Tiselius Anknuten till Forskning