K6.Barnonkologi och Barnkirurgi.Nilsson

Organisation: K6.Barnonkologi och Barnkirurgi

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Nilsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Hanna Andersson Anknuten till Forskning
Anna Berggren forskningsspecialist
Cecilia Chrapkowska Doktorand
Britt Gustafsson Anknuten till Forskning
Hans Hemmingsson Anknuten till Forskning
Konstantinos Papadakis Anknuten till Forskning
Shanie Saghafian-Hedengren Anknuten till Forskning
Lina Schollin Ask Anknuten till Forskning
Eva Tiselius doktorand