K6.Barnonkologi och Barnkirurgi.Fossum

Organisation: K6.Barnonkologi och Barnkirurgi

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirugi Fossum, 171 77 Stockholm

Anställda

Samara Arkani Doktorand
Jia Cao Anknuten till Forskning
Clara Chamorro Jimenez Anknuten till Forskning
Magdalena Fossum Anknuten till Forskning
Johanna Lundin Anknuten till Forskning
Agneta Nordenskjöld professor
Lottie Phillips doktorand
Gisela Reinfeldt Engberg Anknuten till Forskning
Karin Salehi Doktorand