K6.Barnonkologi och Barnkirurgi.Herold

Organisation: K6.Barnonkologi och Barnkirurgi

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Herold, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Barnonkologi och Barnkirugi.Herold.Herold

Anställda

Fredrik Baecklund Anknuten till Forskning
Linnea Ek Doktorand
Sabina Enlund amanuens
Alexandra Haara Löfstedt Doktorand
Hala Habash doktorand
Johan Hilmer Hamrin Anknuten till Forskning
Karin Henning Anknuten till Forskning
Nikolas Herold biträdande lektor
Helena Hertzberg Anknuten till Forskning
Frida Holm forskarassistent
Anette Langebäck forskningsspecialist
Ingrid Lilienthal postdoktor
Marie Meeths Anknuten till Forskning
Agneta Månsson-Broberg adjungerad adjunkt
Shahrzad Shirazi Fard biträdande lektor
Maria Sjöborg Alpman Doktorand
Agnes Luise Sorteberg doktorand
Malin Sveijer Doktorand
Nikolaos Tsesmetzis doktorand-L
Tatiana von Bahr Greenwood Anknuten till Forskning
Lars Ährlund-Richter Professor Emeritus/Emerita