K6.Neuropediatrik.Broström

Organisation: K6.Neuropediatrik

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Neuropediatrik.Broström.Naili
K6.Neuropediatrik.Broström.Lidbeck

Anställda

Carin Andrews Anknuten till Forskning
Marie Askenberger Anknuten till Forskning
Åsa Bartonek Anknuten till Forskning
Stephanie Böhm Anknuten till Forskning
Anna Matilda Ekesbo Freisinger Anknuten till Undervisning/handledning
Ann-Christin Eliasson senior forskare
Marie Eriksson Anknuten till Forskning
Hans Forssberg professor
Catarina Furmark Doktorand
Elena Gutierrez Farewik Anknuten till Forskning
Henrik Hjelmgren Anknuten till Forskning
Linda Holmström Anknuten till Forskning
Maura Iversen Annan grund
Johanna Kembe Doktorand
Nikolaos Kiapekos Anknuten till Forskning
Anders Larsen Anknuten till Forskning
Cecilia Lidbeck biträdande lektor
Evgenia Manousaki Anknuten till Forskning
Karina Mördrup Doktorand
Josefine Naili Postdoktorala studier
Mikael Reimeringer Anknuten till Forskning
Ulrike Ryll Anknuten till Forskning
Anna Stålberg Anknuten till Forskning
Anna Telléus Doktorand
Åsa Thelaus Annan grund
Marika Wenemark Anknuten till Forskning
Anna Vermé Doktorand
Li Villard Anknuten till Forskning
Johan Von Heideken Anknuten till Forskning
Per Åstrand Anknuten till Undervisning/handledning
Eva Åström Anknuten till Forskning