K6.Neuropediatrik.Broström

Organisation: K6.Neuropediatrik

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Anställda

Carin Andrews doktorand
Marie Askenberger Anknuten till Forskning
Åsa Bartonek adjunkt
Stephanie Böhm Anknuten till Forskning
Anna Matilda Ekesbo Freisinger Anknuten till Undervisning/handledning
Ann-Christin Eliasson forskare
Marie Eriksson Anknuten till Forskning
Hans Forssberg professor
Stefan Gantelius Anknuten till Forskning
Elena Gutierrez Farewik Anknuten till Forskning
Emma Hjalmarsson Doktorand
Linda Holmström Anknuten till Forskning
Maura Iversen Anknuten till Forskning
Nikolaos Kiapekos Anknuten till Forskning
Eeva Koskimies-Virta Anknuten till Forskning
Cecilia Lidbeck postdoktor
Elin Lööf Anknuten till Forskning
Josefine Naili postdoktor
Maud Palmgren Anknuten till Forskning
Mikael Reimeringer Anknuten till Forskning
Ulrike Ryll postdoktor
Tommy Stödberg Doktorand
Anna Telléus Doktorand
Kevin J Tracey Anknuten till Forskning
Johan Von Heideken Anknuten till Forskning
Ingmar Zachrisson Anknuten till Forskning
Per Åstrand Anknuten till Forskning
Eva Åström Anknuten till Forskning