K6.Neuropediatrik.Sejersen

Organisation: K6.Neuropediatrik

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Sejersen, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Neuropediatrik.Sejersen.von Walden

Anställda

Linnéa Corell doktorand
Minying Cui Doktorand
Sebastian Edman postdoktor
Emma Hjalmarsson Anknuten till Forskning
Paulo Jannig postdoktor
Anna Kostareva Anknuten till Forskning
Annika Kruse Anknuten till Forskning
Ola Kvist Anknuten till Forskning
Agneta Markström Anknuten till Forskning
Alexandra Palmcrantz Doktorand
Eva Pontén Anknuten till Forskning
Thomas Sejersen professor/överläkare
Ferdinand Von Walden biträdande lektor