K6.Klinisk pediatrik.Nordlund

Organisation: K6.Klinisk pediatrik

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Klinisk pediatrik Nordlund, 171 77 Stockholm

Anställda

Anders Bjerg Anknuten till Forskning
Anna Carleborg Anknuten till Forskning
Johanna Edoff Anknuten till Forskning
Hanna Fredriksson forskningssköterska
Martin Färdig doktorand-L
Gunilla Hedlin professor
Helena Hvitfeldt Anknuten till Forskning
Martine Isachsen Anknuten till Forskning
Henrik Ljungberg Anknuten till Forskning
Lynnea Heather Myers postdoktor
Nora Nilsson Anknuten till Forskning
Björn Nordlund adjungerad lektor
Caroline-Aleksi Olsson Mägi Doktorand
Lina Skoog Anknuten till Forskning
Sabina Wärnberg Gerdin doktorand