K6.Klinisk pediatrik.Nordlund

Organisation: K6.Klinisk pediatrik

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Klinisk pediatrik Nordlund, 171 77 Stockholm

Anställda

Anders Bjerg Anknuten till Forskning
Anna Carleborg Anknuten till Forskning
Johanna Edoff Anknuten till Forskning
Martin Färdig assistent klinisk
Gunilla Hedlin professor
Helena Hvitfeldt Anknuten till Forskning
Martine Isachsen Anknuten till Forskning
Lynnea Heather Myers postdoktor
Nora Nilsson Anknuten till Forskning
Björn Nordlund adjungerad lektor
Caroline-Aleksi Olsson Mägi Anknuten till Undervisning/handledning
Lina Skoog Anknuten till Forskning
Sabina Wärnberg Gerdin doktorand