K2.Administration

Organisation: K2 Medicin, Solna

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K2.Administration.Ekonomi

Anställda

Marie-Louise Andersson ekonomihandläggare
Helena Berggren administrativ chef, bitr
Sahra Bunner administratör
Louisa Cheung utbildningssamordnare
Tetyana Driscoll ekonomiadministratör
Veronica Ebbersten Lindholm administratör
Johanna Erlandsson HR-ansvarig
Khorchani, Catharina ekonomicontroller
Véronique Henriksson administratör
Marzieh Javadzadeh administratör
Makiko Kanematsu registrator
Susan Karlsson utbildningsadministratör
Urszula Kellner ekonomicontroller
Mia Konradsdal utbildningsadministratör
Anneli Lagerberg administratör
Mari Liljefors utbildningssamordnare
Marcus Lindgren HR-partner
Mercedes Lundberg Zerquera ekonomihandläggare
Lillemor Melander handläggare
Magnus Mossfeldt Extern konsult/Inhyrd personal
Anette Nilsson utbildningsadministratör
Oskar Svensson HR-administratör
Gisela Söderlund ekonomihandläggare
Jesper Tegnér Anknuten till Forskning
Helene Utterberg administrativ chef
Skirmante Venaliene ekonomihandläggare