Skip to main content

K2.Administration

Organisation: K2 Medicin, Solna

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K2.Administration.Ekonomi

Anställda

Marie-Louise Andersson ekonomihandläggare
Helena Berggren administrativ chef, bitr
Sahra Bunner administratör
Louisa Cheung utbildningssamordnare
Tetyana Driscoll ekonomiadministratör
Veronica Ebbersten Lindholm administratör
Johanna Erlandsson personalansvarig
Khorchani, Catharina ekonomicontroller
Véronique Henriksson administratör
Makiko Kanematsu registrator
Urszula Kellner ekonomicontroller
Mia Konradsdal utbildningsadministratör
Mari Liljefors utbildningssamordnare
Marcus Lindgren personalhandläggare
Lillemor Melander handläggare
Magnus Mossfeldt Extern konsult/Inhyrd personal
Anette Nilsson utbildningsadministratör
Rupesh Rajani
Oskar Svensson personaladministratör
Gisela Söderlund ekonomiadministratör
Linnea Tinnerholm ekonomihandläggare
Helene Utterberg administrativ chef
Skirmante Venaliene ekonomihandläggare
Mercedes Zerquera Rodriguez ekonomihandläggare