K2.Administration

Organisation: K2 Medicin, Solna

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K2.Administration.Ekonomi

Anställda

Marie-Louise Andersson ekonomihandläggare
Helena Berggren administrativ chef, bitr
Sahra Bunner administratör
Louisa Cheung utbildningssamordnare
Tetyana Driscoll ekonomihandläggare
Veronica Ebbersten Lindholm administratör
Johanna Erlandsson HR-ansvarig
Khorchani, Catharina ekonomicontroller
Hannele Granström utbildningsadministratör
Véronique Henriksson administratör
Makiko Kanematsu registrator
Urszula Kellner ekonomicontroller
Mari Liljefors utbildningssamordnare
Marcus Lindgren HR-partner
Karin Loberg ekonomiadministratör
Mercedes Lundberg Zerquera ekonomihandläggare
Lillemor Melander handläggare
Magnus Mossfeldt Extern konsult/Inhyrd personal
Anette Nilsson utbildningsadministratör
Susanne Olsson administratör
Oskar Svensson HR-administratör
Gisela Söderlund ekonomihandläggare
Jesper Tegnér Anknuten till Forskning
Helene Utterberg administrativ chef
Skirmante Venaliene ekonomihandläggare