K2.Administration

Organisation: K2 Medicin, Solna

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K2.Administration.Ekonomi

Anställda

Marie-Louise Andersson ekonomihandläggare
Helena Berggren administrativ chef, bitr
Sahra Bunner administratör
Louisa Cheung utbildningssamordnare
Tetyana Driscoll ekonomihandläggare
Veronica Ebbersten Lindholm administratör
Johanna Erlandsson HR-ansvarig
Khorchani, Catharina ekonomicontroller
Amanda Gabrielsson ekonomihandläggare
Agnes Hedin HR-administratör
Makiko Kanematsu registrator
Carina Karlsson utbildningsadministratör
Urszula Kellner ekonomicontroller
Mari Liljefors utbildningssamordnare
Marcus Lindgren HR-partner
Karin Loberg ekonomiadministratör
Lillemor Melander handläggare
Magnus Mossfeldt Extern konsult/Inhyrd personal
Anette Nilsson utbildningsadministratör
Susanne Olsson administratör
Anette Parmenfälth utbildningsadministratör
Helena Richardson ekonomiadministratör
Oskar Svensson HR-partner
Gisela Söderlund ekonomihandläggare
Jesper Tegnér Anknuten till Forskning
Helene Utterberg administrativ chef
Skirmante Venaliene ekonomihandläggare