K2.Kardiov m.Hagberg C

Organisation: K2.Kardiov m

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kardiov m Hagberg C, 171 77 Stockholm

Grupper

K2.Kardiov m.Hagberg C.Ehrenborg E

Anställda

Min Cai Doktorand
Ewa Ehrenborg professor
Rachel Fisher professor
Carolina Hagberg senior forskare
Alice Maestri doktorand
Anneli Olsson laboratorieassistent
Peter Saliba Gustafsson forskningsspecialist
Ruby Schipper doktorand
Charlotte Söderman Anknuten till Undervisning/handledning
Ferdinand Van T Hooft forskare
Olivera Werngren biomedicinsk analytiker