K2.Reumatologi.Erlandsson Harris

Organisation: K2.Reumatologi

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reumatologi Erlandsson Harris, 171 77 Stockholm

Anställda

Cecilia Aulin forskare
Helena Erlandsson Harris professor
Edna Fagerstedt Anknuten till Forskning
Ikram Garni Anknuten till Forskning
Olle Gartell Anknuten till Forskning
Annika Hederby Anknuten till Forskning
Rebecka Heinbäck doktorand
Timmy Hellström Anknuten till Forskning
Liselotte Jansson Anknuten till Forskning
Magdalena Lindén Extern konsult/Inhyrd personal
Mia Olsson Anknuten till Forskning
Heshuang Qu doktorand
Maria Rastas Anknuten till Forskning
Raya Saleh Doktorand
Henna Salo assistent klinisk
Daniel Uvehag Anknuten till Forskning
Christer Uvehag Anknuten till Forskning
Hugo Åberg Annan grund