Skip to main content

Organisation:

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reumatologi Jakobsson, 171 77 Stockholm

Employees

Per-Johan Jakobsson professor/specialistläkare
Camille Dejos Anknuten till Forskning
Ming-Mei Shang forskningssamordnare
Michael Sundström senior lab manager
Christine Möller Westerberg forskningsassistent
Sudeepta Kumar Panda postdoktor
Andrea Introini Anknuten till Forskning
Louise Berg senior lab manager
Marina Korotkova forskare
Karin Gunnarsson Annan grund
Helena Idborg laboratoriesamordnare
Charlotta Preger forskningsingenjör
Kristina Edfeldt forskningssamordnare
Susanne Gräslund forskare
Julia Steinmetz
Charlotte Edenius Anknuten till Forskning
Karin Larsson forskarassistent
Elena Ossipova Anknuten till Forskning
Carolyn Marks forskningsingenjör
Edvard Wigren forskningsingenjör
Filip Bergqvist Anknuten till Forskning
Yvonne Sundström Anknuten till Forskning