K2.Reumatologi.Jakobsson

Organisation: K2.Reumatologi

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reumatologi Jakobsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Helene Alexanderson adjunkt, adjungerad
Louise Berg senior lab manager
Louisa Brieskorn laboratorietekniker
Iro Chaitoglou laboratorietekniker
Mirjam de Vries Anknuten till Forskning
Charlotte Edenius Anknuten till Forskning
Kristina Edfeldt forskningssamordnare
Susanne Gräslund forskare
Ali Hazrat IT-tekniker
Helena Idborg laboratoriesamordnare
Jabin Jahan Anknuten till Forskning
Per-Johan Jakobsson professor/specialistläkare
Marina Korotkova forskare
Karin Larsson forskare
Julius Lindblom Doktorand
Jianyang Liu doktorand, marie curie
Karin Lodin Anknuten till Forskning
Rodrigo Lozano postdoktor
Stina Nordman samordnare
Mohammad Ali Okhovat forskningsassistent
Ioannis Parodis adjunkt, adjungerad
Bing Peng Postdoktorala studier
Charlotta Preger forskningsingenjör
Mingmei Shang forskningssamordnare
Julia Steinmetz-Späh Doktorand
Michael Sundström senior lab manager
Sanna Tavakoli administratör
Tuomas Tolvanen Postdoktorala studier
Tuomas Tolvanen postdoktor
Janika Welzel forskningsassistent
Edvard Wigren forskningsingenjör
Sonia Youhanna postdoktor
Ahlem Zaghmi postdoktor